Drogowskaz na biznes 4Drogowskaz na biznes 4 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUTDrogowskaz na biznes 4 - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUTFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT
Kontakt

tel. 662 039 791

e-mail: sekretariat@atut.org.pl


•  Aktualności
•  Regulamin Projektu
•  Opis Projektu
•  Harmonogram Projektu
•  Rekrutacja
•  Szkolenia
•  Pytania i odpowiedzi
•  Dotacja
•  Wsparcie pomostowe
•  Ogłoszenia przetargowe
•  Do pobrania
•  Biuro Projektu
•  Fundacja ATUT

Uwaga! Ostatnie unijne dotacje - rekrutacja już od 4 lutego 2014r.

Do pobrania

Dodano: 2013-04-06 / wyświetleń - 42298

25.03.2014

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/DNB4/2013 na składanie wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Ogłoszenie o konkursie - POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej -  POBIERZ

Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowo – doradczej  - POBIERZ

Biznes plan - POBIERZ 

analiza finansowa - POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków- POBIERZ   

Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - POBIERZ

Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy POBIERZ

Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, - POBIERZ

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- POBIERZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ

oświadczenie o chęci udziału w projekcie - POBIERZ

Karta oceny merytorycznej wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną - POBIERZ

Zarządzenie prezesa - POBIERZ

WSZYSTKIE ZAŁACZNIKI RAZEM SPAKOWANE W RAR - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

06.09.2013

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/DNB4/2013 na składanie wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Ogłoszenie o konkursie - POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej -  POBIERZ

Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowo – doradczej  - POBIERZ

Biznes plan - POBIERZ 

analiza finansowa - POBIERZ

bilans – formularz pomocniczy- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków- POBIERZ   

Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - POBIERZ

Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy POBIERZ

Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, - POBIERZ

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- POBIERZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ

Karta oceny merytorycznej wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną - POBIERZ

Zarządzenie prezesa - POBIERZ

12.08.2013

Biznes plan - POBIERZ 

analiza finansowa - POBIERZ

bilans – formularz pomocniczy- POBIERZ
15.05.2013r.

regulamin projektu - pobierz

dokumenty rekrutacyjne - pobierz

zał 1-19 do regulaminu - pobierz

zał 1-19 do regulaminu całość - pobierz


Rozporządzenie komisji WE nr 1998/2006 - pobierz

załącznik nr I do Traktatu - pobierzKapitał LudzkiCentrum Doradztwa Europejskiego i FinansowegoFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUTUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
PARTNER PROJEKTULIDER PROJEKTU


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u